46ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο.

8 έως 11 Μαΐου 2019 στη ΜΗΛΟ στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώργιος Ηλιόπουλος.


Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Στέφανο Μαντζούκα ως μέρος κοινοπραξίας πανεπιστήμιων από Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Δανία και Νορβηγία, έλαβε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 (Ορίζοντας 2020) από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον άξονα της Επιστημονικής Αριστείας (Excellent Science), Δράσεις: Marie Sklodowska-Curie και προκηρύσσει συνολικά 15 χρηματοδοτούμενες θέσεις διδακτόρων με ανταγωνιστικό μηνιαίο μισθό προς εκείνον του νέου ερευνητή (Early Stage Researcher) εκ των οποίων οι 2 (δυο) θέσεις διδακτόρων θα πραγματοποιήσουν την έρευνα τους στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα Ιωάννινα.

Οι δυο ερευνητές που θα προσληφθούν θα διεξάγουν ποιοτική έρευνα που θα σχετίζεται είτε με την ευζωία ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται αποκατάσταση, είτε με την επίδραση των άτυπων φροντιστών (και του ρόλου του φύλλου) στην φροντίδα ηλικιωμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε το παρακάτω ιστότοπο: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/377162

 


International Council of Nurses rcn.jpg ANA nurse CE American Nurses Association logo.gif
© 2019 Esne. All Rights Reserved. Powered by M&M
Cron Job Starts