Αναγνώριση & Βράβευση της Ελληνικής Νοσηλευτικής Έρευνας

Το βραβείο καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης πήρε η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του ΕΣΝΕ, το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και την European Federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa) με θέμα «Επαγγελματική αυτονομία και συσχέτιση με το βαθμό συνεργασίας νοσηλευτών-ιατρών και τα ηθικά αδιέξοδα σε Ευρωπαίους νοσηλευτές» στο συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από τους: World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, World Federation of Critical Care Nurses και World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies και πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2009, στη Φλωρεντία της Ιταλίας.

Πρόκειται για μελέτη που διεξήχθη από τον ΤΕΕΝ, το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και την EfCCNa. Αναλυτική ενημέρωση για την έρευνα είχε ανακοινωθεί στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική, Τεύχος 29, Φθινόπωρο 2008 (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΣΝΕ).

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί το επίπεδο αυτονομίας των νοσηλευτών εντατικής θεραπείας και να εξετασθούν δυνητικές συσχετίσεις με τη συνεργασία νοσηλευτών-ιατρών και τα ηθικά αδιέξοδα που βιώνουν οι νοσηλευτές στις χώρες της Ευρώπης. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας διανεμήθηκε στο 3ο Συνέδριο της  EfCCNa που πραγματοποιήθηκε στις 9 -11 Οκτωβρίου 2008 στη Φλωρεντία.


International Council of Nurses rcn.jpg ANA nurse CE American Nurses Association logo.gif
© 2019 Esne. All Rights Reserved. Powered by M&M
Cron Job Starts